Informácie pre zákazníkov

2023/02 - informácie pre zákazníkov
 
 
 
 
 

Skontrolujte si svoju sadu na ochranu plodín

 
 
 
 

Tak ako v prípade lekárničiek, aj obsah súprav ochranných pomôcok sa musí pravidelne kontrolovať, či je kompletný a či je platný. Dodržiavajte predpisy o prevencii nehôd, ktoré sú predmetom odbornej prípravy odborníkov na ochranu rastlín, a buďte pripravení na mimoriadne situácie.
Prípravky na ochranu rastlín môžu aplikovať alebo predávať len "odborníci". Požadovaný pracovný odev je individuálny pre každý prípravok na ochranu rastlín, a preto je uvedený na etikete alebo v návode na použitie. Nedodržanie nariadení môže viesť k pokutám pre poľnohospodárov a k zníženiu priamych platieb EÚ.
Sortiment vhodných produktov nájdete na našej webovej stránke.

 
 
 

 
Sada ochranných pomôcok pri manipulácií s pesticídmi

Bezpečnostná sada pri ochrane rastlín

  • Osobné ochranné prostriedky pri manipulácii s pesticídmi, vhodné aj na ochranu pri preprave nebezpečného tovaru (podľa smernice ADR)
Sada obsahuje:
  • 1 x priliehavé ochranné okuliare podľa EN 166 (výr. č.. 34520)
  • 1 pár nitrilových rukavíc veľkosť 10 / XL podľa EN 374 (výr. č. 29825)
  • 1 x fľaša s roztokom na vyplachovanie očí 250 ml s 4,9 % fosfátovým pufrom podľa EN 15154-4 (výr. č. 34534)
  • 1 x ochranná dýchacia maska ETNA podľa EN 149 (výr. č. 34535) s 1 párom viacúčelových kombinovaných filtrov ABEK1P3 podľa EN 14387 (výr. č. 34537)
  • 1 x jednorazový overal proti postreku veľkosť XXL typ4B, 5, 6 (KAT III) podľa EN 14605 (výr. č. 34356) v praktickom balení
  • v kufríku odolnom proti prachu 39 x 29 x 10,5 cm
 
 
  k produktu  
 
 
 
 

© 2023 VETIS
930 03 Kráľovičové Kračany 91 SLOVAKIA
Telefon: 0918 514 112
E-Mail: vetis@vetis.sk
Website: www.vetis.sk